MENU

Szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji społecznych

Są to zajęcia, które w zależności od wiedzy i umiejętności uczestników pozwalają na nabywanie i uzupełnianie wiedzy z zakresu umiejętności społecznych (m.in. komunikacji międzyludzkiej, motywacji, budowania relacji z innymi, autoprezentacji, radzenia sobie z emocjami, postępowania w sytuacjach trudnych, etc.), umożliwiają zdobywanie osobistych doświadczeń oraz udoskonalanie określonych umiejętności poprzez praktyczne działanie z wykorzystaniem aktywności i współdziałania uczestników. A wszystko po to, aby poznawać siebie, być bardziej świadomym swoich możliwości i ograniczeń, lepiej rozumieć siebie, rozwijać własne umiejętności porozumiewania się z ludźmi, budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi.