MENU

Konsultacje i poradnictwo psychopedagogiczne

Konsultacje i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne można porównać do konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu.

Konsultacje to wstępne spotkania z psychoterapeutą, który pomaga zdefiniować podstawowe trudności osoby zgłaszającej się. Służą także określeniu jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy dla określonego rodzaju trudności i danej osoby. Specjalista wstępnie zdiagnozuje z czego trudność może wynikać, jeśli to będzie konieczne pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.

Poradnictwo psychologiczne obejmuje kilka lub kilkanaście spotkań, w trakcie których psychoterapeuta pomaga omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać aktualnie trudną sytuację. Poradnictwo psychologiczne ułatwia zrozumienie siebie i swojej sytuacji życiowej oraz zrozumieniu innych osób. Pozwala na uzyskanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, pomaga ustalić cele i kroki działania, pozwala uporządkować co jest najważniejsze w danym momencie dla pacjenta, umożliwia przejście przez naturalne kryzysy rozwojowe czy inne trudne sytuacje życiowe wynikające ze zdarzeń losowych czy innych.

Z konsultacji i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego warto skorzystać, gdy:

  • doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi itp.
  • przeżywa się konflikty i kryzysy w relacjach interpersonalnych
  • przeżywa się kryzysy w sytuacjach trudnych (związanych z m.in. rozstaniem, rozwodem, ślubem)
  • doświadcza się trudności w pracy
  • odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (np. nudności, bóle głowy, brzucha, drętwienie dłoni itp.)
  • doświadcza się kłopotów z jedzeniem, cierpi się z powodu anoreksji, bulimii i otyłości
  • kiedy doświadcza się przemocy fizycznej, seksualnej, instytucjonalnej
  • jest się zainteresowanym samopoznaniem, kształtowaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia
  • doświadcza się kłopotów z wychowywaniem dzieci.