MENU

Socjoterapia

Socjoterapia to jedna z form pomocy psychopedagogicznej adresowana do różnych grup dzieci i młodzieży. Rozumiana jest jako proces ukierunkowany na leczenie występujących zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania niektórych zaburzeń emocjonalnych. Zmiana dokonuje się w toku spotkań grupowych, których podstawowym celem jest stworzenie uczestnikom warunków do zaistnienia procesu korekcji swojego postępowania, na co składa się:

  • przebudowa negatywnych sądów poznawczych o sobie i innych
  • przeżycie emocjonalnego korektywnego doświadczenia będącego alternatywą dla wcześniej przeżytych urazów
  • wypróbowanie nowych efektywnych wzorców zachowań.