MENU

O mnie

 

pros

Oferuję wsparcie osobom, które doświadczają problemów w różnych sferach swojego życia, borykają się z kryzysami, chciałyby odczuwać satysfakcję i lepiej sobie radzić w życiu, być bardziej uważne na siebie, skuteczniej komunikować się z innymi, nawiązywać satysfakcjonujące relacje interpersonalne.

Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie niezwykłym spotkaniem, podczas którego towarzyszę osobie w poznawaniu samej siebie, świata swoich przeżyć, doświadczeń, relacji, w poszukiwaniu i odkrywaniu drogi do bardziej świadomego i satysfakcjonującego życia.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i par. Pracuję w nurcie integracyjnym oraz EFT. Nurt integracyjny można określić jako poszukiwanie integracji różnych podejść w psychoterapii. Pozwala mi to na poszukiwanie całościowego myślenia o pacjencie i procesie zmiany oraz stosowania metod postępowania, w których wykorzystuje się różne perspektywy rozumienia indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów. Psychoterapia w nurcie EFT oparta jest na teorii przywiązania i wspiera budowanie bezpiecznych więzi i dobrych relacji z partnerami oraz w ogóle pomiędzy ludźmi. W modelu tym szczególne miejsce zajmują emocje, które pozwalają dotrzeć do najbardziej podstawowych i instynktownych potrzeb w relacji z najbliższymi i z sobą samym. Pomagam więc w poznaniu, nazwaniu i wyrażaniu emocji, a przez to zbliżeniu się do najważniejszych dla nas osób. EFT daje szansę na bardziej satysfakcjonujące życie w bliskim kontakcie ze sobą i z innymi.

W ramach pracy terapeutycznej pomagam osobom i parom, które nie radzą sobie z trudnościami osobistymi, przeżywają kryzysy natury emocjonalnej, borykają się z problemami w relacjach, doświadczają nieprzyjemnych uczuć, trosk i niepokojów.

Ważnym aspektem mojej pracy jest również prowadzenie socjoterapii, udzielanie pomocy i doradztwo psychologiczne i psychopedagogiczne. Od ponad kilkunastu lat wspieram ludzi w zdobywaniu nowych kompetencji i dokonywaniu zmian na poziomie osobistym i zawodowym. Prowadzę szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, a także zajmuję się edukacją.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz u certyfikowanych superwizorów EFT.

Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i terapii (m.in. certyfikat trenera umiejętności społecznych, studia z zakresu socjoterapii). Uzyskałam stopień naukowy doktora nauk społecznych na podstawie rozprawy doktorskiej, w ramach której badałam przemoc wobec osób starszych i relacje międzygeneracyjne.

Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne realizowane w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyłam staż kliniczny na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku.

Szczególne miejsce w mojej pracy zawodowej zajmuje psychoterapia skoncentrowana na emocjach. Swój warsztat pracy poszerzam o szkolenia i warsztaty w tematyce psychoterapii par i jednostki we wspomnianym nurcie. Jestem w trakcie pogłębionego szkolenia z psychoterapii par metodą EFT, realizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Ważną częścią mojej aktywności zawodowej przez kilkanaście lat była praca ze studentami i absolwentami pedagogiki, pracy socjalnej, a także kierunków medycznych takich jak logopedia, dietetyka, farmacja. Współpracowałam także ze Stowarzyszeniem na rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży ,,Przyjaciele z Osiedla” przy Miejskim Programie ,,Wychowawca podwórkowy”.

Prywatnie uwielbiam kino (zwłaszcza francuskie i skandynawskie), spacery z ukochanym psem, wieczory z dobrą książką w towarzystwie przygarniętych kotów, jazdę rowerem, pieczenie i przygotowywanie słodkości, a także kontakt z ludźmi i naturą. Fascynują mnie podróże te bliskie i dalekie, poznawanie ludzi i odmiennych kultur.