MENU

O mnie

 

prosOferuję wsparcie osobom, które doświadczają problemów w różnych sferach swojego życia, borykają się z kryzysami, chciałyby odczuwać satysfakcję i lepiej sobie radzić w życiu, być bardziej uważne na siebie, skuteczniej komunikować się z innymi, nawiązywać satysfakcjonujące relacje interpersonalne.

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym, który można określić jako poszukiwanie integracji różnych podejść w psychoterapii. Pozwala mi to na poszukiwanie całościowego myślenia o pacjencie i procesie zmiany oraz stosowania metod postępowania, w których wykorzystuje się różne perspektywy rozumienia indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów.

W ramach pracy terapeutycznej pomagam osobom, które nie radzą sobie z trudnościami osobistymi, przeżywają kryzysy natury emocjonalnej, borykają się z problemami w relacjach z innymi, doświadczają nieprzyjemnych uczuć, trosk i niepokojów.

Ważnym aspektem mojej pracy jest również prowadzenie socjoterapii, udzielanie pomocy i doradztwo psychologiczne i psychopedagogiczne. Od ponad 10 lat wspieram ludzi w zdobywaniu nowych kompetencji i dokonywaniu zmian na poziomie osobistym i zawodowym. Prowadzę szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, a także zajmuję się edukacją.

Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie niezwykłym spotkaniem, podczas którego towarzyszę osobie w poznawaniu samej siebie, świata swoich przeżyć, doświadczeń, relacji, w poszukiwaniu i odkrywaniu drogi do bardziej świadomego i satysfakcjonującego życia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i terapii (m.in. certyfikat trenera umiejętności społecznych, studia z zakresu socjoterapii). Uzyskałam stopień naukowy doktora nauk społecznych na podstawie rozprawy doktorskiej, w ramach której badałam przemoc wobec osób starszych i relacje międzygeneracyjne. Aktualnie jestem w trakcie studiów z psychoterapii realizowanych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyłam staż kliniczny na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku.

Ważną częścią mojej aktywności zawodowej jest praca ze studentami i absolwentami pedagogiki, pracy socjalnej, a także kierunków medycznych takich jak logopedia, dietetyka, farmacja. Współpracuję także ze Stowarzyszeniem na rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży ,,Przyjaciele z Osiedla” przy Miejskim Programie ,,Wychowawca podwórkowy”.

Prywatnie uwielbiam kino (zwłaszcza francuskie), spacery z ukochanym psem, wieczory z dobrą książką, jazdę rowerem, pieczenie i przygotowywanie słodkości, a także kontakt z ludźmi i naturą. Fascynują mnie podróże te bliskie i dalekie, poznawanie ludzi i odmiennych kultur.